Download dit document als PDF: TRID-Uitgifte-Bedrijfsobligaties-2019.gdoc.pdf

Uitgifte bedrijfsobligaties 2019

Tridentity BV is meerdere bedrijfsactiviteiten gestart rondom productontwikkeling en innovatie. Daarvoor heeft ze financiering nodig en heeft ze besloten om dit te verkrijgen middels het uitgeven van bedrijfsobligaties.

Tridentity BV is opgericht in 2018 en is in volledig eigendom van De Graaff Telecom Holding BV wat de Personal Holding maatschappij van John de Graaff is. Tridentity BV heeft als doel productonwikkeling en innovatie op het vlak van ICT en Digitale Security en Privacy. Bedrijfsactiviteiten

Tridentity BV heeft op dit moment 3 activeiten waarvoor financiering nodig is.

 1. IPAM
  Tridentity BV ontwikkelt een innovatieve Identity & Privacy Management (IPAM) oplossing, waarvoor ze tevens een subsidie (WBSO) van de overheid ontvangt. Vanuit deze activiteit is ook de bedrijfsnaam afkomstig.
  Hiermee willen we het probleem oplossen dat wanneer je jouw naam of andere persoonlijke gegevens deelt, dat de ander deze dan voor een ander doel kan gebruiken of misbruiken (waaronder marketing).
   
 2. RMV
  Tridentity BV ontwikkelt een innovatieve oplossing voor het Beheer en Bewaking en Monitoring van IT-Infrastructuur. John heeft 20+ jaar ervaring met het ontwerpen en beheren van IT/bedrijfsnetwerken en als architect en oprichter/directeur van een zakelijke Internet Service Provider (TWS Networks). John is tevens uitvinder en houder van een internationaal patent (https://patents.google.com/patent/WO2017186720A1/en).
  De RMV lost het probleem op dat het lastig is om bedrijfsnetwerken en andere belangrijke IT-infrastructuren op een effectieve en kostenefficiente manier te beheren en te bewaken. Concurrerende oplossingen zijn op software gebaseerd en daarmee afhankelijk van iets (hardware) waar je geen controle hebt en daarmee wordt de hele monitoring-oplossing minder betrouwbaar.
   
 3. BuzyCard App
  Tridentity BV ontwikkelt een innovatieve App (applicatie voor phone/tablet) voor het uitwisselen van visite-kaartjes en contact-informatie (Business Cards => “Buzy Cards”) middels een platform wat de privacy en integriteit kan garanderen.
  Deze app lost de volgende problemen op: dat visite-kaartjes op dit moment op papier worden gedeeld en bij iemand in de bureau-la verdwijnen, dat het lastig is om een update in telefoonnummer of email adres te delen met iedereen en dat sommige mensen wel willen linken of iets willen delen, maar niet alles willen delen, zoals een prive mobiel telefoon nummer.

Op dit moment wordt het meeste tijd gestoken in de BuzyCard App, omdat ik dit helemaal zelfstandig kan uitvoeren, met minimale externe kosten en de verwachtte omzet hier relatief hoog en snel kan zijn.

Merk op dat ik hier enkel een summiere beschrijving heb willen plaatsen. Als er iemand serieuze interesse toont, dan kan ik op aanvraag het betreffende Business Plan opsturen of langskomen om deze in persoon te presenteren en toelichten.

Toelichting keuze voor bedrijfsobligaties

Tridentity BV heeft een financieringsbehoefte van 80.000 euro voor een periode van 1 jaar.

Omdat er in het recente verleden al enkele leningen aangetrokken zijn bij banken en CrowdFunding platforms, is het nu niet mogelijk om deze nieuwe financiering aldaar te verkrijgen (ondanks dat een deel van deze financiering aangewend wordt om juist enkele leningen af te betalen).

Een andere mogelijkheid zouden “Informal Investors” of “Durfkapitaal platforms” kunnen zijn, maar deze zijn gericht op groei-financiering en niet op startup-financiering en helaas kan Tridentity BV nog geen goede cijfers van omzet en winst laten zien.

Ik zoek daarom deze nieuwe financiering bij rijke ondernemers of rijke families die deze “innovatieve durf-ondernemer” en zijn visie durven te steunen, omdat zij zelf ooit ook klein begonnen zijn en destijds ook steun nodig hadden.

Ik ben bereid een flinke vergoeding (20%) te geven, omdat ik ervan overtuigd ben dat ik met mijn activiteiten enorm financieel succes zal hebben en deze obligatie op tijd kan afbetalen.

Officieel is een obligatie een verhandelbaar schuldbewijs met zijn eigen koers/waarde. Daar is een platform of beurs voor nodig, maar op dit moment bestaat dit enkel voor bedrijven in de groei-fase (niet startup-fase) en voor een financieringsbehoefte van 200k of hoger. Deze bedrijfsobligatie is dus een niet-verhandelbare waardepapier en eigenlijk een “informele lening”, maar wel met een vaste looptijd en vaste coupon-rente.

Voorwaarden van de bedrijfsobligaties

De bedrijfsobligaties worden als volgt gedefinieerd:

 • 10.000 euro per coupon (per obligatie)
 • uitgifte van 8 coupons (mogelijk allemaal aangekocht door dezelfde partij)
 • looptijd van 1 jaar
 • couponrente van 20%
 • terugbetaling is tegelijkertijd de nominale waarde + couponrente
  (geen tussentijdse betalingen)

Procedure koopovereenkomst

Wanneer één of meerdere partijen interesse getoond hebben voor aanschaf van deze obligaties (contact op john@tridentity.eu of mobiel 06-5317-8007), dan ga ik over tot het opstellen van de koopovereenkomst van deze obligaties. Deze zal ik voorleggen en aanpassen aan de wensen en eisen van de koper, binnen de kaders van waar toe ik bereid ben. Wanneer de inhoud akkoord is, kan er overgegaan worden tot tekenen en daarna de betaling. Deze koopovereenkomst zal onderhands zijn en niet bij een notaris passeren.

Risico-profiel

Aan een lening voor een Startup zijn vanzelfsprekend risico’s verbonden. Die wil ik hier openlijk en duidelijk vermelden, om te laten zien dat ik weet wat ik doe en dat ik een hele duidelijke visie heb en dat ik in staat ben om deze visie te realiseren.

Het risico van deze lening bestaat feitelijk uit de mogelijkheid dat mijn visie niet klopt of dat ik niet in staat ben deze visie te realiseren en geld te verdienen. Dat gaat niet gebeuren en ik zal toelichten waarom niet: Ik heb sinds mijn studie Elektrotechniek aan de TU Delft en daarna in een carriere als Technical Sales Consultant en Internationaal Trainer en Freelance Engineer en oprichter / directeur van een ISP bedrijf, heel veel uitgesproken ideëen en visies “hoe het beter kan”, welke techniek of methode een bepaalde job beter kan doen.

Daar is heel veel abstractievermogen voor nodig en een diepe en grondige kennis van de natuur en bestaande technieken, plus een grondig begrip “waarom” de originele uitvinder van een bepaalde techniek destijds de ontwerp-keuzes op die manier gemaakt heeft. Pas als het hele veld overzien wordt, plus met een flinke dosis creatief vermogen, pas dan kan een nieuwe uitvinding of nieuwe techniek ontstaan die mogelijk beter werkt dan de vorige.

Ik beschik over een uitzonderlijk hoge mate van abstractievermogen en creativiteit. Dat zeg ik niet om op te scheppen of verwaand en onbescheiden te willen zijn, maar ik kan dit simpelweg laten zien en toelichten.

Daarbij wil ik duidelijk vermelden dat het mijn levensdoel is om mijn uitzonderlijke capaciteiten in te zetten om middels technische innovatie de wereld een mooiere plek te maken (mijn doel is niet geld verdienen of rijk worden, hoewel dit bijproduct helaas wel nodig is om mijn doelen te kunnen halen).

Zekerheidstelling

Tenslotte wil ik benoemen welke zekerheidstelling ik kan bieden:

Mocht ik niet in staat zijn op basis van mijn innovatieve bedrijfsactiviteiten genoeg geld te verdienen en deze obligaties terug te betalen, dan ben ik bereid om de overwaarde in mijn woonhuis van +/- 60.000 euro (Het Labyrinth 21 te Amersfoort, restschuld 302.500 euro, huidige marktwaarde 360.000 euro) hiervoor aan te wenden. Op verzoek zal ik meewerken aan het opstellen van een contract of verpanding hiervoor.

Wanneer een partij wil obligaties wilt kopen en maar enkel tot aan de grens van de hier genoemde zekerheidsstelling van 60.000 euro, dan accepteer ik dat bod alsnog heel graag en kan ik door met ondernemen.